Praca w charakterze opiekuna osoby starszej jest trudna i wymagająca, a oprócz predyspozycji ważne są tutaj kompetencje opiekuna medycznego. Wspieranie i opieka nad osobami starszymi wiąże się z ciągłym, bezpośrednim kontaktem z drugim człowiekiem, stąd cechy dobrego opiekuna czy opiekunki osób starszych to w dużej mierze wrażliwość i empatia oraz ogromne pokłady cierpliwości i życzliwości. W ostatnich latach rośnie popyt na usługi opiekuńcze, dlatego zawody opiekuna medycznego czy opiekuna osób starszych są coraz bardziej pożądane. Jeśli rozważasz pracę w charakterze opiekuna, zanim przejrzysz oferty pracy dla opiekunek w Niemczech zastanów się, jakie predyspozycje powinieneś posiadać? Które z kompetencji i cech charakteryzują dobrego opiekuna medycznego osób starszych?

Kompetencje zawodowe opiekuna medycznego

Ze względu na wciąż rosnący odsetek starszych osób w społeczeństwie, które ze względu na wiek wymagają nadzoru i opieki. opiekunowie osób starszych są obecnie bardzo cenieni i szanowani. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe opiekuna medycznego możesz zdobyć kończąc naukę na odpowiednim kierunku w szkole policealnej.

Jedną z ważniejszych funkcji zawodu opiekuna medycznego jest dbanie o dobrą kondycję zdrowotną osób, które znajdują się pod jego opieką. Praca polega na zapewnieniu opieki w wykonywaniu codziennych czynności życiowych osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych. Opiekun medyczny pomaga zatem w czynnościach pielęgnacyjno - higienicznych, związanych z odżywianiem, poruszaniem się czy zmianą odzieży i codzienną higieną. Może pracować z podopiecznym w domu, zakładach opiekuńczych, szpitalu, jako wsparcie zespołu medycznego i terapeutycznego. Jakie umiejętności powinien posiadać dobry opiekun medyczny?

  • Opiekun powinien umieć rozpoznawać i potrzeby osoby starszej, chorej i niesamodzielnej oraz na bieżąco na nie reagować;
  • opiekun musi umieć nie tylko wykonywać, ale i planować czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osoby starszej;
  • dobry opiekun medyczny potrafi także zaplanować i wykonywać czynności opiekuńcze, w tym pomagać w utrzymaniu higieny i estetycznego wyglądu, aktywizować osobę starszą i zapewnić jej bezpieczeństwo podczas wszelkich czynności.

Cechy i predyspozycje dobrego opiekuna medycznego

Do pracy z osobami starszymi potrzebne są nie tylko kompetencje opiekuna medycznego, ale także - a może przede wszystkim - odpowiednie cechy charakteru i osobowości. Opiekun osoby starszej powinien wykazywać się przede wszystkim cierpliwością, empatią i życzliwością w stosunku do seniorów i osób chorych, gdyż jest to podstawa do zbudowania pozytywnej relacji. Ważny jest też profesjonalizm, pewność siebie, stanowczość i zdecydowanie, które wzbudzają zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród podopiecznych. Z czym wiążą się cechy, jakie powinien posiadać dobry opiekun medyczny?

  • Cierpliwość – osoba starsza najczęściej zmaga się z własnymi ograniczeniami, dolegliwościami czy chorobą; jej postrzeganie świata i szybkość reakcji są naturalnie coraz słabsze, dlatego każdy opiekun medyczny powinien mieć ogromne pokłady cierpliwości i wyrozumiałości;
  • wrażliwość - pozwala wczuć się w sytuację osoby starszej i rozpoznać jej potrzeby oraz odpowiednio na nie zareagować. Potrzebny jest tu jednak umiar i umiejętność zachowania równowagi, gdyż niekiedy sytuacje wymagają zachowania dystansu, stanowczości i zdecydowania;
  • empatia – dobry opiekun medyczny powinien posiadać łatwość wczuwania się w sytuację i emocje swojego podopiecznego, rozumieć, co on czuje, jednocześnie nie ulegając jego emocjom;
  • zdolność adaptacji do nowych warunków - cechą opiekuna medycznego powinno być to, że łatwo dostosowuje się do zmieniających się warunków panujących w domach osób starszych oraz samych podopiecznych;
  • łatwość nawiązywania kontaktów – wśród cech dobrej opiekunki czy opiekuna osób starszych powinna znaleźć się otwartość na świat i ludzi oraz swoboda w nawiązywaniu relacji;
  • sprawność fizyczna - dobry opiekun osoby starszej to osoba z reguły sprawna fizycznie, co jest istotne biorąc pod uwagę, że niektóre czynności pielęgnacyjne wymagają od opiekuna siły i wspierania sprawności fizycznej podopiecznego.

Trudna i wyjątkowa praca z osobami starszymi może być dla opiekuna źródłem ogromnej satysfakcji. Warto pamiętać, by w czasie pracy skupić się przede wszystkim na człowieku i jego potrzebach. I choć praca dla opiekunki w Niemczech wiąże się z zarobkiem, dla dużej części osób starszych opiekun medyczny stanowi wielkie, nieocenione wsparcie. Warto zatem pamiętać, by podchodzić do wykonywania tej pracy z pasją i sercem.

Trwa ładowanie...